15.5.2023

Vastuullisuus on vastuuta ihmisistä

Vuonna 2019 amerikkalainen Business Roundtable julkisti yrityksen olemassaolon tarkoitusta käsittelevän julkilausuman. Se herätti varsin suurta huomiota ja sai yritysten johdon ja omistajat ajattelemaan myös vastuullisuutta uudella tavalla. Ympäristöseikat, totta kai, olivat olleet tiedossa, mutta nyt mukaan tulivat esimerkiksi sosiaalinen vastuu ja kestävyys: yrityksen suhde yhteiskuntaan ja yhteisöön, jossa se toimii – ihmisiin.


Vuoden 2023 No Bullsh*t! -tapahtuman teemana on nimenomaan sosiaalinen kestävyys ja vaikuttavuus. FIBSin juuri julkaiseman Yritysvastuu 2023 -tutkimuksen mukaan valtaosa yritysjohtajista mm. tukee YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita sekä tasa-arvoa ja monimuotoisuutta, mutta käytännön toimissa jäädään jälkeen.

Kuitenkin yhä useampi odottaa työnantajaltaan, tavarantoimittajaltaan tai palveluntarjoajaltaan omien arvojensa mukaista toimintaa niin ympäristön kuin henkilöstön, alihankkijoiden ja asiakkaiden suhteen. Vastuullisuudesta on tullut kilpailutekijä.

Vastuullisuus on vaikeaa. Toimitaan laajalla alueella, puhutaan hankalasti mitattavista asioista. Osan vastuullisuuskriteereistä antaa tutkimus ja tiede, osa on enemmän kokemukseen, tunteisiin ja arvoihin liittyviä. Eikä sovi unohtaa taloudellista vastuuta, ei se ole mihinkään kadonnut. Liiketoiminnan tulee olla kannattavaa, ihan kuin ennenkin. Kuinka toimia oikein?

FIBSin yritysvastuututkimus antaa hyvän kuvan suomalaisten isojen yritysten nykytilanteesta. Edellytykset ovat kunnossa: vastuullisuus on mukana strategiassa ja johdon pöydillä. Jopa 75 % yrityksen johtohenkilöistä tunnistaa vastuullisuuden tuomat liiketoimintahyödyt. Tavoitteet eivät kuitenkaan aina näy toimenpiteinä, tai niistä ei osata kertoa, vaikka hyvää työtä tehtäisiinkin.

Kestävät ratkaisut ovat toki jo investointien ja innovointien ajureita – vaikka haasteena onkin, kuinka investoinnit saadaan maksamaan itsensä takaisin. Vähemmän vastuullisesta liiketoiminnasta ei myöskään luovuta, kun kysyntää kuitenkin riittää. Suurimpana esteenä vastuullisuuden kasvattamiselle tutkimus nimeää osaamisvajeen.

Vain 6 % tutkimuksen vastanneista yrityspäättäjistä katsoi, että osaaminen yrityksessä on riittävää suhteessa vastuullisuustavoitteisiin. Varmasti tarvitaan teknistä ja tieteellistä osaamista vaikkapa kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. Myös laajat systeemiset muutokset vaativat taitoa suunnitella ja johtaa muutosprosesseja.

Kaikki tämä vaatii resursseja ja isoja strategisia päätöksiä. Yrityksen johdon ja omistajien harteilla on suuri vastuu. Yritykset ovat kuitenkin avainasemassa, mitä tulee esimerkiksi siirtymisessä kiertotalouteen. Edelläkävijäyritykset ovat ymmärtäneet vastuullisuuden merkityksen kilpailutekijänä ja toimivat sen mukaisesti, suunnaten panoksia vastuullisuustyöhön. Suunnannäyttäjäyritykset ovat jo siirtyneet eteenpäin: nyt puhutaan mm. regeneratiivisestä, uudistavasta liiketoiminnasta.

Sellainen bisnes elvyttää ja uudistaa rakenteita ja toimintatapoja ja vahvistaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista toimintaa, puhumattakaan suhteesta ympäristöön. Kiertotaloudessa regeneratiivisuus toimii luontoa ja ilmastoa tuhoamatta ja jopa uudistaa ekosysteemejä.

Vielä on mainittava yksi huomion arvoinen seikka: kenenkään ei tarvitse – eikä kukaan voi – tehdä tätä yksin. Uusi liiketoiminta on verkostoitunutta yhteistyötä, asiantuntijoita ja kumppaneita. Aivan kuten kiertotalous edellyttää erilaisten toimijoiden – raaka-aineiden toimittajien, valmistajien, kuluttajien, vuokraus- ja korjauspalvelujen tarjoajien, materiaalienkierrätysyritysten ym. – suunniteltua ja järjestäytynyttä yhteistyötä, samoin vastuullinen liiketoiminta onnistuu verkostoissa. Samalla syntyy ehkä jopa uusia liiketoimintamahdollisuuksia!

Mutta vaikka vastuullisuus on vaikeaa, ensimmäinen askel on kuitenkin helppo – tavallaan. FIBSin tilaisuudessa puhunut Forum for the Future -organisaation toimitusjohtaja Sally Uren sanoi: kaikki alkaa ajattelun muutoksesta. Se ei tarvitse investointeja, aikaa ehkä kuitenkin. Ja uusia näkökulmia, inspiraatiota ja ideoita. Uudet näkökulmat, ideat ja verkostot syntyvät ihmisten kohtaamisessa. Näitä voidaan suunnitella ja organisoida.

No Bullsh*t! 12.9.2023 on yksi tällainen tilaisuus: mahdollisuus kuulla uutta, oppia toisilta, luoda kontakteja. Tervetuloa mukaan – päiväsi ei mene hukkaan.

Kirjoittaja: Anne Veinola, Viestintäasiantuntija / Design Forum Finland