24.7.2023

Vastuullista yrityskulttuuria rakennetaan aktiivisella toiminnalla

Algol-konsernin tytäryhtiöt maahantuovat ja myyvät tuotteita teollisuudelle ja terveydenhuoltosektorille. Myös tukkukauppiaalla on rooli vastuullisuuden edistäjänä. Se toimii kanavana, joka mahdollistaa tietyn valmistajan tietyn tuotteen pääsyn markkinoille. Tavarantoimittajien ja alihankkijoiden toiminnan tuleekin olla tänä päivänä yhä näkyvämpää. Konsernissamme on käytössä liiketoimintaperiaatteet toimittajille ja alihankkijoille sekä toimittaja-arviointiprosessi. Näillä konkreettisilla toimilla pyrimme varmistamaan, että kaikki yhteistyökumppanimme toimivat omalta osaltaan vastuullisesti – myös sosiaalisesti.   

Sosiaalisen vastuun edistäminen vaatii useita erilaisia konkreettisia tekoja ja myös erilaisia mittareita, jotta tavoitteiden asettaminen onnistuu. Lisäksi on tärkeää, että vastuullisuusteemoja nostetaan esille säännöllisesti, on kyse sitten vaikkapa myynti- tai johtoryhmän palaverista tai hallituksen kokouksesta muun sisäisen viestinnän lisäksi. Aktiivisella teemojen esiin tuomisella rakennetaan vastuullista yrityskulttuuria, ja näin koko organisaatio on valveutuneempi.  

Meillä Algolissa sosiaalinen vastuu on yksi tärkeimmistä vastuullisuuden teemoista. Pinnalla ovat erityisesti työturvallisuus, työntekijöiden hyvinvointi sekä positiivinen toimintaympäristöön vaikuttaminen. Konsernille on lisäksi tärkeää olla tukemassa yleishyödyllistä toimintaa yhteiskunnassa.  

Yritykset ovat yhteiskunnallisia toimijoita, aivan kuten me ihmisetkin. Ihmisten tavoin myös yritys toimii omien arvojensa mukaisesti. Pohtimalla, miksi yritykset tekevät asioita tietyllä tavalla, pääsemme käsiksi yritysten hyveisiin. Aivan kuten erilaisia arvoja, on ihmisillä ja yrityksillä myös erilaisia hyveitä. Nämä ohjaavat paitsi toimintaamme myös moraalejamme. Hyvä yrityskansalainen on yhtä lailla hyvä kuin hyvä ihminen.  

Alexander Bargum 
toimitusjohtaja, Algol Oy 

Algolin sosiaalisen vastuun teemoihin, erityisesti työhyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmasta paneudutaan syvemmin tulevassa No Bullsh*t -podcast jaksossa.