2.9.2022

Yritysjohtaja, S-juna ei odota

Vaikka Pohjoismaissa tasa-arvokysymyksiä on edistetty jo pitkään, emme voi enää tuudittautua sen varaan, että sosiaalisen vastuun ongelmakohdat ratkovat itse itsensä.

Keskusteluissani suomalaisten suuryritysten johtajien kanssa nousevat vastuullisuuskysymykset esiin tavalla tai toisella jokaisessa tapaamisessa. Vastuullisuuden edistämisen ajurit vaihtelevat yrityksestä ja toimialasta riippuen, mutta harva yritys pääsee enää vuonna 2022 karkuun sääntelyn tuomaa painetta toimia. Pelkästään ympäristökysymysten taklaaminen ei kuitenkaan enää riitä – myös sosiaaliset vaikutukset ovat nousseet globaalin vastuullisuuskeskustelun ytimeen.


Suomi on jo viidettä kertaa maailman onnellisin maa, joten suhteellisesti mitattuna lienemme sosiaalisen vastuun osalta kansainvälisen vertailun kärkikastia. Pohjoismaissa yhteiskunnan merkitys on sosiaalisen vastuun eteenpäin ajavana voimana tärkeä.


Myös yrityksillä on kuitenkin työnantajina tärkeä rooli saada aikaan konkreettisia muutoksia esimerkiksi toimintatapojen, organisaatiokulttuurin ja toimitusketjujen kautta. Yritysjohtajan tulee huolehtia siitä, että vastuullisuus on sidottu laajasti yrityksen tavoitteisiin, myös toiminnan sosiaalisten vaikutusten osalta.


Vaikka Pohjoismaissa tasa-arvokysymyksiä on edistetty jo pitkään, emme voi enää tuudittautua sen varaan, että sosiaalisen vastuun ongelmakohdat ratkovat itse itsensä. Maailma muuttuu nopealla tahdilla, ja erityisesti työelämään siirtyvälle nuoremmalle sukupolvelle esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnin tai ihmisoikeuskysymysten huomioiminen yrityksen toimintamalleissa ja kulttuurissa on perusolettamus, eikä vain maineenhallinnan työkalu.


Kestävässä kehityksessä onnistumisessa erittäin tärkeää on se, että ottaa asioista selvää. Meillä jokaisella on vastuu niin toimia. Suhteellisuudentaju ja ymmärrys edellytyksistä myös sosiaalisen vastuun kysymysten taustalla on ainoa tapa johtaa vastuullisesti kestävää liiketoimintaa.


Sosiaalisen vastuun kysymyksiin on pureuduttu myös OP Ryhmän juuri uudistetussa vastuullisuusohjelmassa aiempaa kattavammin. Uuden vastuullisuusohjelmamme myötä tuemme OP Ryhmässä aiempaa tehokkaammin yhdenvertaista, osallistavaa ja monimuotoista kulttuuria. Yhtenä Suomen suurimmista työnantajista vahvistamme monimuotoisuutta liiketoiminnoissamme ja sitoutamme johtoa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämiseen esimerkiksi urasiirtymissä.


Oman talouden hallinnan taidot korostuvat erityisesti nykyisen kaltaisessa epävarmassa maailmantilanteessa, jossa korot nousevat ja inflaatio vahvistuu. Suomalaisten taloudenhallinnan taitojen kehittäminen on OP:n ydintekemistä, niin henkilö- kuin yritysasiakkaidenkin osalta. Mielestämme kaikille kuuluu tasavertaiset tiedot ja taidot omasta taloudesta huolehtimiseen. Oman talouden hallinta on yksi tasa-arvokeskustelun kulmakivistä, ja tässä meillä Pohjoismaillakin on vielä tehtävää.

Tänäkin kesänä tarjosimme yhdistyksille mahdollisuuden työllistää yli 2 200 nuorta OP:n tukemana. Lisäämme lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla harrastustoimintaa ja mahdollistamalla kesätyöpaikkoja. Paikallisyhteisöjen tukeminen on ollut osa OP:n historiaa ja arvoja jo 120 vuoden ajan. Tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä rahoittamalla yritys- ja yhteisötoimintaa ympäri Suomea.


Yhtenä Suomen suurimmista yritysrahoittajista tunnistamme myös toimintamme ihmisoikeusvaikutukset. Siinä missä ESG-arvioissa ympäristövaikutusten merkitys on ollut eittämättä suurin, on huomio siirtymässä entistä laajemmin myös sosiaalisiin vaikutuksiin.


Ymmärryksen ja osaamisen kasvattaminen sosiaalisesti kestävästä toiminnasta läpi yrityksen auttaa kehittämään yhteisiä toimintatapoja ja tunnistamaan yhdessä asioita, joissa pitäisi parantaa. Haastankin nyt yritysjohtajia toimialasta riippumatta: hae tietoa sosiaalisen vastuun kysymyksistä laajasti ja pysy junassa mukana. Tiedätkö organisaatiosi sosiaalisen vastuun katvealueet – ja toisaalta vahvuudet?


Viimeistään nyt on yritysten aika hypätä S-kehityksen kyytiin. Juna ei nimittäin kauaa pysäkillä seiso ja kyydistä puuttuvat tullaan kyllä huomaamaan.

Kirjoittaja: Katja Keitaanniemi / CEO OP Corporate Bank